One Response to “Scurt moment de fun”

  1. USL - Uniunea Social Liberala - Page 136 says:

    […] Scurt moment de fun | Filozofie pe bordura wǎng píng yuán Dorin Cioabă: "Nu ne place să dăm la alţii, ne place să luăm" Reply With Quote […]